Smidts Forandringsterapi

Hvad er hypnoterapi og hypnose egentlig?

Rigtig mange tænker på scenehypnose, når man siger hypnose.
Så tænker de på hypnotiserede mennesker som render rundt og siger som høns. Det er da også sjovt at se på. Men det er særligt udvalgte mennesker, som kommer på scenen, og  som har indvilliget i scenehypnosen, og de har en meget høj hypnotisk kapacitet, hvilket betyder at de meget nemt hypnotiseres.

MEN

Det har intet med Hypnoterapi at gøre, det vil jeg gerne gøre krystal klart for alle.

Hypnoterapi, er en terapiform, ligesom psykoterapi, og andre samtaleterapiformer. Men hypnoterapien har en fordel, og det er, at man kommer skånsomt og nemmere til forandring, end ved almindelige psykologsessioner.

Med hypnoterapi, starter vi med en samtale. Og arbejder kort med problemstillingen, og derefter arbejder vi med, hvordan det kunne være, at være dig uden problemstillingen. Vi arbejder med dit repræsentationssystem, som er dine oplevelsessanser, hørelse, syn, følelse, smagssans mm. Det gør vi for at du kan leve dig ind i oplevelsen, med alle dine sanser, hvordan det er at være dig, uden problemet.

Det er nemlig sådan, at sindet ikke kender forskel på, om det er virkelighed eller noget du har forestillet dig inden i hovedet samtidig med at du har brugt alle sanserne.

Din bevidsthed er ca 10% (de tanker, og ting du gør nu og her) Din underbevidsthed er ca 90% (underbevidstheden er alle de oplevelser du har haft gennem livet, som gemmes i følelser, gode som dårlige)

Der er altid en årsag til den adfærd, som giver problemet, og den årsag kender din underbevidsthed altid. Og for at komme i kontakt med underbevidstheden, skal du være i en indadvendt og afslappet tilstand. Du skal nemlig lægge hjernen lidt til side, dine hjernebølger skal ned i gear, og du skal mærke efter inden i dig selv. Så kommer svarene som regel. Og dette kan lade sig gøre i en trancetilstand, som vi kalder hypnose.

I din underbevidsthed gemmer du også alle de resurser du har til rådighed, og dem bruger du også for at opnå den forandring du ønsker.

I hypnosen, er det din underbevidsthed der bestemmer, hvilke forandringer der sker, og du vil aldrig lave en forandring, som du ikke selv er med på. Sagt på en anden måde, jeg kan ikke ændre noget du ikke selv vil ændre. Altså er det dig selv, som står fuldt ud, for den forandring som skal ske. Jeg er bare et hjælpende værktøj, til din forandring.

Marianne Smidt